Wordt dit de meest doorslaggevende week voor de Bitcoin?

PPieter 29 oktober 2023 19:17

Met een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank in het verschiet en belangrijke gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt op komst, belooft deze week van enorm belang te zijn voor de Bitcoin. Zal de cryptocurrency zijn opwaartse trend kunnen voortzetten?

Afwachting van cruciale financiële beslissingen

De wereld van de financiën is in afwachting van een cruciale week. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, zal een nieuw rentebesluit nemen. Ook worden er belangrijke gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt verwacht. Deze gebeurtenissen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op verschillende financiële markten, waaronder de cryptocurrency markt en specifiek de Bitcoin koers.

Ondanks de aanzienlijke rentestijgingen op Amerikaanse staatsobligaties en de geopolitieke onzekerheid die druk uitoefent op de aandelenmarkten, heeft Bitcoin een opwaartse trend laten zien. Dit is bijzonder, gezien de S&P 500 een daling van 3,5 procent heeft laten zien voor de maand oktober. De vraag of Bitcoin deze stijging kan voortzetten hangt gedeeltelijk af van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.

Verwachtingen van stabiele rente kunnen Bitcoin beïnvloeden

De markt lijkt er vrij zeker van te zijn dat de Amerikaanse centrale bank geen nieuwe renteverhoging zal aankondigen. Er is ook een aanzienlijke kans van bijna 80 procent dat de rente in december op hetzelfde niveau blijft. Dit zou een positieve impact kunnen hebben op de Bitcoin koers, aangezien een stabiele rente vaak als gunstig wordt beschouwd voor cryptocurrencies.

Onverwachte Fed-besluiten kunnen volatiliteit veroorzaken

Elk besluit van de Fed dat afwijkt van de verwachtingen kan leiden tot volatiliteit in de Bitcoin koers. De markt heeft een sterk verwachtingspatroon en als daarvan wordt afgeweken, kan dit leiden tot onverwachte koersbewegingen. Daarnaast kan ook het banenrapport op vrijdag een impact hebben. Het blijft dus een week om nauwlettend in de gaten te houden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.