Wereldwijde economische verschuivingen en hun invloed op Bitcoin

TTijmen 8 november 2023 07:03

De recente macro-economische veranderingen wereldwijd kunnen een grote impact hebben op de koers van Bitcoin. Van de Amerikaanse overheid die minder staatsobligaties verkoopt tot aan een zwakkere Amerikaanse arbeidsmarkt, deze ontwikkelingen kunnen leiden tot positieve verschuivingen voor Bitcoin.

Wereldwijde economie op potentieel kantelpunt

Het lijkt erop dat de wereldwijde economie op een kantelpunt staat, wat mogelijk grote gevolgen kan hebben voor de bitcoin koers. Verschillende macro-economische factoren, zoals de Amerikaanse overheid die minder langlopende staatsobligaties verkoopt, de Japanse centrale bank die renteverhogingen toestaat voor 10-jarige staatsobligaties, en een zwakker dan verwachte Amerikaanse arbeidsmarkt, dragen bij aan dit potentieel kritieke moment.

Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt, kans op renteverlagingen

Een belangrijk nieuws van de afgelopen week was de verzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit maakt het gemakkelijker voor de Amerikaanse centrale bank om de inflatie verder te drukken. Een hogere werkloosheid leidt tot een lagere consumptie, wat gunstig is als het hoofddoel is om de inflatie onder controle te houden. Als de werkloosheid aanzienlijk stijgt, zou dit zelfs kunnen leiden tot snelle renteverlagingen.

In de Verenigde Staten begint de loongroei af te zwakken, wat een positieve invloed heeft op de inflatie. Dit is goed nieuws voor de bitcoin koers. De vertraging van de loongroei oefent neerwaartse druk uit op de inflatie, wat betekent dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk sneller de eerste renteverlagingen kan doorvoeren.

Positieve macro-economische ontwikkelingen voor bitcoin

Op het macro-economische front kan het soms moeilijk zijn om het bos door de bomen te zien, maar deze ontwikkelingen lijken positief te zijn voor de bitcoin koers. Met een verzwakkende Amerikaanse arbeidsmarkt, een steeds zwakkere economie in de Eurozone en steeds zachtere data uit de VS, kan het zo zijn dat we binnenkort de eerste renteverlagingen van de westerse centrale banken zien.

Ondanks deze potentieel gunstige ontwikkelingen voor bitcoin, is er nog steeds een risico op een recessie. Dit zou vooral op korte termijn problemen kunnen opleveren. Het is daarom belangrijk om alert te blijven op economische signalen en trends, en om een gediversifieerde financiële strategie te hanteren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.