Waarom zou er $50 miljard naar Bitcoin kunnen stromen in 5 jaar?

TTijmen 27 oktober 2023 17:17

De komst van de Spot Bitcoin ETFs in de Verenigde Staten kan een enorme kapitaalstroom naar Bitcoin opwekken, volgens Bitwise CIO Matt Hougan. Hij schat dat er in de eerste vijf jaar mogelijk $50 miljard naar het beleggingsproduct zal stromen. Maar waarom denkt hij dat?

Hougan's hoge verwachtingen voor Bitcoin

Matt Hougan, de Chief Investment Officer van Bitwise, heeft hoge verwachtingen als het gaat om het potentieel van Bitcoin in de komende vijf jaar. Een grote drijvende kracht achter deze optimistische voorspelling is de mogelijke komst van Spot Bitcoin ETFs in de Verenigde Staten. Hougan deelt in een interview met de Unchained Podcast dat hij verwacht dat er in het eerste jaar van de ETF waarschijnlijk $5 miljard zal stromen naar dit beleggingsproduct.

50 miljard in 5 jaar dankzij Bitcoin ETF

Voor de jaren na de oprichting heeft Hougan nog hogere verwachtingen voor de Spot Bitcoin ETF. Hij schat dat er in de eerste vijf jaar ongeveer $50 miljard naar het beleggingsproduct kan stromen, wat volgens hem heel redelijk aanvoelt. Deze verwachting is gebaseerd op de huidige markt voor ETFs in de Verenigde Staten, die een waarde heeft van $7 biljoen. Als Bitcoin ETFs 1% van deze markt kunnen innemen, zou dat al neerkomen op $70 miljard. Er is al $20 miljard aan GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), dus dat laat $50 miljard over voor Spot Bitcoin ETFs.

Een belangrijke implicatie van de potentiële komst van de Spot Bitcoin ETF is volgens Hougan dat dit de Bitcoin koers zal laten stijgen. Hoewel hij geen specifieke cijfers kan geven over hoeveel de koers zou kunnen stijgen, is hij ervan overtuigd dat de ETF een positief effect zal hebben op de waarde van de cryptocurrency. Hij benadrukt echter dat niemand een goed beeld heeft van de impact van de nieuwe vraag op een totaal inelastische supply zoals die van Bitcoin. Het zou dus niet lineair zijn en mogelijk een ongewone gevormde relatie hebben.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.