Ripple weerlegt misverstanden over recente XRP gerechtelijke uitspraak

PPieter 3 augustus 2023 12:27

Ripple ontkracht enkele veelvoorkomende misverstanden over de recente gerechtelijke uitspraak die XRP als een niet-effect bestempeld. Ze benadrukken dat dit een grote overwinning is die de weg vrijmaakt voor andere digitale tokens om een vergelijkbare classificatie te verkrijgen.

Overweldigende overwinning voor Ripple

Ripple heeft in haar onlangs uitgebrachte XRP-marktrapport voor het tweede kwartaal van 2023 een aantal misverstanden rechtgezet. Een daarvan is dat er onenigheid zou zijn over de uitspraak. Volgens Ripple rechtvaardigde de rechtbank echter hun standpunt dat XRP geen effect is en was de uitspraak geen compromis.

XRP als niet-effect in alle omstandigheden

Een ander breed gedragen misverstand dat Ripple aanpakt, is dat XRP alleen in bepaalde situaties geen effect zou zijn. Ripple verduidelijkt echter dat XRP op zichzelf nooit een effect is en niet als zodanig wordt beschouwd alleen omdat het verkocht wordt met bepaalde beloften. De Howey-test, die bepaalt of een activum een effect is, vereist niet dat een activum verkocht wordt met beloftes van toekomstige winsten.

Ripple benadrukt ook dat de uitspraak geen voorkeur geeft aan institutionele investeerders boven particuliere kopers. De rechtbank heeft volgens Ripple slechts de bevoegdheid van de SEC afgebakend en dat betekent niet dat de SEC in de toekomst geen particuliere kopers kan beschermen. De SEC kan nog steeds handhavingsmaatregelen nemen tegen bedrijven die digitale tokens verkopen aan particuliere investeerders, als die tokens effecten zijn.

Tot slot heeft Ripple het misverstand aangekaart dat de uitspraak hun bedrijfsvoering zou hinderen. Het bedrijf benadrukt dat de meerderheid van hun klanten zich momenteel al buiten de Verenigde Staten bevinden en dat ze zullen blijven samenwerken met partners buiten de VS in duidelijke regelgevende omgevingen.

Positieve impact op XRP prijsverwachting

Ripple verwacht dat de uitspraak op de lange termijn een positieve invloed zal hebben op de prijs van XRP. Dit komt vooral doordat de uitspraak meer duidelijkheid geeft over de wettelijke status van de token. De voortdurende transparantie van Ripple en de focus op naleving zullen ook het vertrouwen van investeerders in XRP versterken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.