Recordgroei in Bitcoin statistieken wijst op voortdurende adoptie

PPieter 1 augustus 2023 13:42

Ondanks de huidige stabiliteit in de Bitcoin koers, wijzen recente statistieken op een voortdurende groei in adoptie. Het aantal Bitcoin wallets, inscripties op de blockchain en andere belangrijke cijfers bereiken allemaal recordhoogtes.

Stabiele Bitcoin koers, maar groeiende adoptie

De Bitcoin koers mag dan wel stabiel zijn, maar dat betekent niet dat de adoptie van de cryptocurrency stilvalt. Het aantal wallets blijft gestaag groeien en ook de activiteit op de blockchain, mogelijk gemaakt door de in januari gelanceerde Bitcoin Ordinals, blijft in een stijgende lijn. Deze continue groei is een duidelijk teken van de aanhoudende populariteit en acceptatie van Bitcoin.

Recordaantal 'Non-Zero Addresses' gemeld

Het transparante karakter van de blockchain maakt het gemakkelijk om te volgen hoeveel mensen actief gebruik maken van het Bitcoin netwerk. Glassnode, een bekend crypto-analysebedrijf, meldde onlangs dat het aantal 'Non-Zero Addresses' - wallets die een positief aantal bitcoins bevatten - is gestegen tot een recordhoogte van 47.857.099. Dit is een significante stijging ten opzichte van het einde van 2022, toen het aantal nog onder de 40 miljoen lag.

Een andere interessante statistiek is het aantal 'wholecoiners', oftewel wallets die ten minste één Bitcoin bevatten. Volgens Glassnode blijft ook dit aantal groeien. In mei werd de mijlpaal van één miljoen 'wholecoiners' bereikt, en inmiddels is dit aantal gestegen tot een recordhoogte van 1.012.258. Dit is een teken dat steeds meer mensen geloven in de toekomstige waarde van Bitcoin en bereid zijn om een aanzienlijk bedrag in de cryptocurrency te investeren.

Sterke groei voor Bitcoin Ordinals

Bitcoin Ordinals, de innovatieve dienst die de creatie van non-fungible tokens (NFT's) en BRC-20 tokens op de Bitcoin blockchain mogelijk maakt, heeft recentelijk een sterke groei doorgemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat het één van de meest besproken onderwerpen is in de Bitcoin community. De interesse in de dienst is de afgelopen maand aanzienlijk groter geweest dan in juni en het aantal inscripties heeft een recordhoogte bereikt van 20.753.49. Dit wijst op een groeiende waardering voor de mogelijkheden die Bitcoin Ordinals biedt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.