Recessie in Nederland: mogelijke impact op Bitcoin

TTijmen 16 augustus 2023 21:12

Nederland maakt een economische recessie door, met mogelijke gevolgen voor de financiële markten, inclusief die van cryptocurrency. Hoe kan dit de positie van Bitcoin beïnvloeden en wat betekent dit voor beleggers in de crypto-markt?

Officiële recessie in Nederland

Het is officieel: Nederland bevindt zich in een economische recessie. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat aangeeft dat de Nederlandse economie twee opeenvolgende kwartalen heeft gekrompen. Hoewel dit op het eerste gezicht alarmerend kan klinken, is het belangrijk op te merken dat deze definitie meer een vuistregel dan een harde regel is. De economische krimp bedraagt 0,3%, en het Bruto Binnenlands Product (BBP) is met hetzelfde percentage afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022.

Het woord 'recessie' roept wellicht herinneringen op aan eerdere economische crises, zoals de Kredietcrisis van 2008 of de coronapandemie. De huidige situatie lijkt echter minder ernstig. Ondanks de recessie is er nog steeds een tekort aan werknemers in Nederland. Bovendien is de Nederlandse economie, gemeten vanaf eind 2019, harder gegroeid dan de meeste andere Europese landen. Het CBS omschrijft de huidige situatie dan ook als een 'milde verkoudheid'. Dit wordt ondersteund door een groei van 1,3% in binnenlandse investeringen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Mogelijke impact op Bitcoin-markt

De huidige economische recessie kan ook gevolgen hebben voor de cryptomarkt. De Bitcoin-markt wordt over het algemeen beschouwd als een risicovolle markt. In tijden van economische onzekerheid zouden mensen voorzichtiger kunnen zijn met investeren in risicovolle activa zoals Bitcoin. Dit kan leiden tot een verkoop van Bitcoin uit voorzorg. Echter, het feit dat de economieën van andere landen nog groeien, suggereert dat de impact op de cryptomarkt wellicht beperkt blijft.

Wereldwijde economische vertraging en crypto

Hoewel de Nederlandse economie momenteel in een recessie verkeert, zijn er ook wereldwijd signalen dat de economie begint te vertragen. Economen schatten de kans op een recessie in de VS binnen 12 maanden op 60%. Dit komt vooral doordat Amerikanen steeds minder spaargeld hebben en daardoor moeten bezuinigen. Wanneer centrale banken besluiten om de geldprinter weer aan te zetten om een diepere recessie te voorkomen, zou dit gunstig kunnen zijn voor cryptocurrencies. Daarnaast kan het ontstaan van problemen in de bankensector leiden tot een toename van investeringen in de cryptomarkt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.