Protesten tegen omstreden Bitcoin-mining plan met autobanden

TTijmen 3 september 2023 10:11

Stronghold Digital Mining, een crypto-mijnbedrijf uit Pennsylvania, heeft plannen om autobanden te verbranden voor het winnen van Bitcoin, tot schrik en kritiek van milieuactivisten en lokale bewoners.

Controversieel plan voor Bitcoin-mining

Het Amerikaanse bedrijf Stronghold Digital Mining heeft een controversieel plan voorgesteld om autobanden te verbranden als een methode voor het minen van Bitcoin. Dit idee heeft behoorlijk wat kritiek ontvangen van zowel milieuactivisten als de lokale bevolking. Ondanks de kritiek heeft het bedrijf officiële toestemming gekregen om de autobanden te gebruiken als brandstof en mikt het op een bijdrage van 15% autobandenresten in hun totale brandstofmix.

Huidig brandstofgebruik en impact

Sinds 2021 gebruikt Stronghold Digital Mining al koolresten als brandstof voor het minen van crypto. Hoewel dit proces het lokale milieu kan helpen schoonmaken, heeft het ook zijn nadelen. Bij het verbranden van de koolresten komen namelijk broeikasgassen en andere schadelijke chemicaliën vrij. De toevoeging van autobandenresten aan de brandstofmix is bedoeld om het verbrandingsproces efficiënter te maken.

Bezorgdheid over gezondheidsrisico's

De lokale bevolking en milieuorganisaties hebben met schok en bezorgdheid gereageerd op het plan van het bedrijf. Ze maken zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico's die het verbranden van autobanden kan hebben voor de mensen in de omgeving. Een juridisch vertegenwoordiger van een milieuorganisatie heeft aangegeven dat het verbranden van autobanden een risico kan vormen voor de gezondheid van de lokale bevolking.

In reactie op de kritiek, benadrukt Stronghold Digital Mining de positieve effecten van hun activiteiten. Ze stellen dat ze al meer dan 400 hectare aan voorheen onbruikbaar land in Pennsylvania hebben schoongemaakt. Zonder deze operatie zouden de koolresten blijven liggen, waardoor het lokale water vervuild raakt en gifstoffen worden uitgestoten. De kwestie blijft echter gecompliceerd, met aan de ene kant de vervuiling door koolresten en aan de andere kant de uitstoot van broeikasgassen door het verbranden ervan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.