Ontwikkelaars ontvangen gratis bitcoin van fonds voor netwerkverbetering

PPieter 30 juli 2023 09:21

De Human Rights Foundation (HRF) geeft bitcoins weg om de ontwikkeling en verbetering van het Bitcoin-netwerk en het Lightning Network te stimuleren. Deze stap is onderdeel van hun inspanningen om gedecentraliseerde controle over geld te bevorderen en de privacy en weerstand tegen censuur binnen deze netwerken te vergroten.

HRF stimuleert Bitcoin- en Lightning-netwerkverbetering

De Human Rights Foundation (HRF), een non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen en beschermen van mensenrechten, heeft aangekondigd dat ze bitcoins gaan weggeven om de ontwikkeling van het Bitcoin en Lightning Network te stimuleren. Ze geloven dat met name Bitcoin een effectief middel kan zijn om gedecentraliseerde controle over geld te bevorderen. De organisatie plant om tien afzonderlijke beloningen uit te geven, elk ter waarde van twee bitcoins, met als doel deze netwerken gebruiksvriendelijker en privé te maken.

De organisatie is bereid om inzendingen voor alle tien beloningen te delen met externe industrie-experts om hun nauwkeurigheid en werkbaarheid te verifiëren. Ze accepteren aanvragen tot 31 december 2024. Alle niet-opgeëiste prijzen worden teruggeplaatst in de schatkist van het Bitcoin Development Fund van de HRF, een donatiepool die in 2020 werd gelanceerd.

Focus op privacy en weerstand tegen censuur

De HRF legt bijzondere nadruk op het belang van privacy, weerstand tegen censuur en zelfsoevereiniteit bij het toekennen van deze beloningen. Ze willen hiermee aandacht vestigen op enkele van de meest dringende problemen waarmee de Bitcoin blockchain vandaag de dag wordt geconfronteerd. In de toekomst kunnen er meer beloningen aan de huidige lijst worden toegevoegd.

Naast het bevorderen van verbeteringen aan het Bitcoin-netwerk, zijn de beloningen van de HRF ook bedoeld om andere projecten te stimuleren. Zo belooft de organisatie een beloning aan degene die end-to-end gecodeerde Nostr-groepschats kan maken, een project dat onder andere het decentrale Twitter-alternatief Damus ondersteunt.

Eerdere bijdragen van het Bitcoin Development Fund

Sinds de oprichting van het Bitcoin Development Fund in 2020, heeft de HRF al miljoenen dollars aan donaties verstrekt om de ontwikkeling van het Bitcoin-netwerk te stimuleren. Dit omvatte onder andere drie afzonderlijke bitcoin-premies, elk ter waarde van 3 bitcoins, die in december 2021 werden uitgereikt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.