Ontkenning van Greenpeace's milieuclaims over Bitcoin

PPieter 18 juli 2023 20:02

Greenpeace beweert dat Bitcoin een vervuilende technologie is en roept op tot een overgang naar een 'schoner' protocol. Onderzoeker en mede-oprichter van een groen investeringsfonds, Daniel Batten, bestempelt deze claims echter als ongefundeerde angstzaaierij.

Greenpeace roept op tot schoner Bitcoin-protocol

Greenpeace staat bekend om zijn bezorgdheid over de milieu-impact van Bitcoin. De organisatie pleit voor een verschuiving naar een 'schoner' protocol zoals het proof-of-stake (PoS) of delegated proof-of-stake (DPoS) protocol, zoals toegepast door Ethereum en Cardano. Deze protocollen, die de manier bepalen waarop transacties worden verwerkt, hebben hun eigen voor- en nadelen. Maar ze worden beschouwd als milieuvriendelijker dan het proof-of-work (PoW) protocol dat Bitcoin gebruikt waarbij miners complexe berekeningen moeten uitvoeren om het netwerk te beveiligen.

Greenpeace doet beroep op financiële spelers

Greenpeace richt zich niet alleen op de cryptogemeenschap maar ook op grote financiële spelers zoals BlackRock en JPMorgan. De organisatie heeft deze financiële reuzen opgeroepen om druk uit te oefenen op het Bitcoin-netwerk om over te schakelen naar een 'schoner' protocol. Volgens Greenpeace hebben deze bedrijven, ondanks hun verbintenissen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, nog geen zinvolle actie ondernomen om het probleem aan te pakken.

Bitcoin-mining bevordert hernieuwbare energienetwerken

Daniel Batten, onderzoeker en mede-oprichter van een groen investeringsfonds, is het niet eens met de claims van Greenpeace. Hij is van mening dat Bitcoin-mining juist bijdraagt aan de ontwikkeling van hernieuwbare energienetwerken. Volgens hem verhuizen miners steeds vaker naar regio's waar hernieuwbare energie deel uitmaakt van de energiemix. Dit maakt Bitcoin volgens hem juist schoner.

Batten stelt ook dat het gebruik van methaangassen die vrijkomen bij bijvoorbeeld olieboringen, kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze gassen worden nu vaak ongecontroleerd de atmosfeer in gelaten, maar kunnen worden gebruikt als energiebron voor Bitcoin-mining, wat op zijn beurt helpt om de uitstoot te verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.