Onrust in Solana-netwerk: Is Parrot Protocol schuldig aan prijsmanipulatie?

PPieter 24 juli 2023 13:21

Binnen het Solana-netwerk is onenigheid ontstaan over mogelijke prijsmanipulatie door het Parrot Protocol team. Het DeFi-platform, dat zich richt op het creëren van leningen en stablecoins, ligt onder vuur door ontevreden investeerders.

Onenigheid over mogelijke prijsmanipulatie

Er heerst onrust in het Solana-netwerk. Het middelpunt van de controverse is Parrot Protocol, een op Solana gebaseerd gedecentraliseerd financieel (DeFi) platform. Parrot Protocol, dat leningen en stablecoins creëert en aanbiedt, wordt door leden van de community beschuldigd van prijsmanipulatie, wat aanzienlijke zorgen en ontevredenheid veroorzaakt onder de investeerders.

Er is een omstreden voorstel gedaan om de PRT-cryptotokens van Parrot Protocol in te wisselen en over te stappen naar een protocol zonder tokens. De inwisselprijs van de PRT-tokens is vastgesteld op $0,0045 per token, een stap waar het protocol niet verder over heeft uitgeweid. Deze onduidelijkheid heeft tot veel commotie geleid bij de investeerders, waarbij sommigen beweren dat de voorgestelde waarde extreem laag is.

Twijfels over tokenbeheer en tokenomics

Er zijn ook vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop Parrot Protocol hun tokenbeheer uitvoert. In november 2022 werden er wijzigingen aangebracht in de tokenomics van Parrot, waarbij de token-vergrendelingsperiode werd verkort van 12 maanden naar slechts zeven dagen. Deze versnelde release van tokens heeft bijgedragen aan de onrust onder beleggers. Bovendien wordt gesuggereerd dat maar liefst 81% van de PRT-tokens wordt beheerd door het Parrot Protocol-team, een bewering die het team tot nu toe heeft ontkend.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.