Ongewoon Bitcoin-aanbod op cryptobeurzen: Dreigt er een prijsdaling?

TTijmen 9 september 2023 14:02

In de afgelopen twee weken hebben Bitcoin-investeerders massaal hun munten naar cryptobeurzen gestuurd. Deze toename in aanbod kan mogelijk een prijsdaling inluiden. Gaan we een turbulente maand tegemoet?

Toename Bitcoin-intstroom op cryptobeurzen

Bitcoin-beleggers lijken de cryptobeurzen te overspoelen. De afgelopen twee weken hebben zij massaal hun munten naar deze exchanges verstuurd. Dit gedrag werd opgemerkt door on-chain data en suggereert een mogelijke prijsdaling voor Bitcoin. Deze toename in de zogenaamde Bitcoin-intstroom is een indicatie dat we ons misschien moeten voorbereiden op een verdere daling van de Bitcoin-prijs.

Groeiend BTC-aanbod op beurzen

Volgens het crypto-analyseplatform Santiment is het Bitcoin-aanbod op de cryptobeurzen de afgelopen twee weken met 3,1 procent gestegen tot 5,975 procent. Dit is de grootste tweewekelijkse toename sinds maart. Het aanbod van Bitcoin op beurzen verwijst naar het percentage van het totale circulerende Bitcoin-aanbod dat momenteel in de wallets van gecentraliseerde cryptobeurzen zit.

Er is duidelijk een trendbreuk te zien in het aanbod van Bitcoin op cryptobeurzen. Sinds april was er een sterke daling, maar in augustus werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er echter een gestage toename van het aanbod op de beurzen. Het blijft echter onduidelijk of deze trend zich zal voortzetten.

Verhoogde verkoopdruk op Bitcoin

Het versturen van munten vanuit self-custody wallets naar de cryptobeurzen gebeurt doorgaans om verkoopredenen. Dit leidt tot een verhoogde verkoopdruk, wat bearish is voor de koers van Bitcoin. Veel investeerders lijken een negatief presterende septembermaand voor Bitcoin te anticiperen en willen daarom nu hun munten dumpen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.