Kan de halving en de opkomst van ETF's Bitcoin redden?

TTijmen 28 januari 2024 07:01

Ondanks een recente dip in de waarde van Bitcoin, zijn er redenen voor optimisme. Door de komende halving en de toenemende vraag door nieuwe ETF's kan de waarde van Bitcoin wellicht stijgen.

Groeiende schaarste en vraag naar Bitcoin

Bitcoin wordt waardevoller naarmate het schaarser wordt. Minder beschikbare bitcoins betekent dat de groeiende vraag moeilijker te voldoen is, wat leidt tot waardestijging. Een belangrijke factor voor de toenemende schaarste van Bitcoin is de halving die elke vier jaar plaatsvindt. Tijdens de halving worden de beloningen voor Bitcoin-mijnwerkers gehalveerd, waardoor minder nieuwe bitcoins worden gecreëerd. De volgende halving is gepland voor april. Bovendien leidt de recente lancering van Bitcoin ETF's in de VS naar verwachting tot een sterke stijging van de vraag naar Bitcoin door toenemende institutionele interesse.

Hoewel de lancering van Bitcoin ETF's een 'sell the news'-evenement bleek te zijn, lijken lange termijn Bitcoin houders niet onder de indruk. Volgens Mitchel Askew van Blockware is 70 procent van alle Bitcoin al langer dan een jaar onbewogen. Dit suggereert een gebrek aan verkoop liquiditeit, wat verder kan bijdragen aan de verwachte prijsstijging. Askew gelooft ook dat de vraag naar Bitcoin zal toenemen, met name door de nieuwe vraag gegenereerd door ETF's.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.