Kan Bitcoin de traditie van 'Uptober' voortzetten?

PPieter 26 september 2023 10:13

Bitcoin heeft historisch gezien vaak een stijging van de koers in oktober, een fenomeen dat liefkozend 'uptober' wordt genoemd. Biedt de geschiedenis een vooruitblik op de prestaties van Bitcoin deze maand?

De aanloop naar 'uptober'

Na een beruchte septembermaand, waarin Bitcoin (BTC) vaak een neerwaartse trend vertoont, kijken crypto-enthousiastelingen wereldwijd uit naar oktober. Deze maand wordt al jaren 'uptober' genoemd, een knipoog naar de neiging van de munt om in deze maand te stijgen. Hoewel de term 'uptober' anekdotisch is, wijzen historische gegevens uit dat deze niet zonder grond is. Bitcoin heeft in oktober vaak een sterke prestatie geleverd, met een gemiddeld rendement van maar liefst 22,34 procent.

Historische data versus toekomstige prestaties

Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel de term 'uptober' is gebaseerd op historische gegevens, het geen garantie biedt voor toekomstige prestaties. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, zoals het bekende adagium in de beleggingswereld luidt. Hoewel Bitcoin over het algemeen goed presteert in oktober, betekent dit niet dat de geschiedenis zich noodzakelijkerwijs zal herhalen. De koers van Bitcoin wordt beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waardoor het te simplistisch zou zijn om puur op basis van historische gegevens te voorspellen.

Naast de historisch sterke rendementen, heeft oktober ook een bijzondere betekenis voor de Bitcoin-gemeenschap. Satoshi Nakamoto, de pseudonieme schepper van Bitcoin, publiceerde de Bitcoin whitepaper op 31 oktober 2008. Deze datum markeert het begin van de Bitcoin-revolutie en draagt bij aan de symbolische betekenis van 'uptober'.

September: een voorteken voor 'uptober'?

September wordt vaak beschouwd als een ongelukkige maand voor Bitcoin, waarin de munt doorgaans een daling laat zien. Echter, dit jaar heeft Bitcoin een positieve trend laten zien en bevindt zich momenteel in het groen. Hoewel de winst bescheiden is, met een stijging van 1,2 procent, is het een bemoedigend teken voor de komende 'uptober'. Echter, met de maand nog niet voorbij, blijft het afwachten of Bitcoin in staat zal zijn de zogenaamde 'september-vloek' te verslaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.