Japan streeft naar integratie van crypto met nieuw wetsvoorstel

TTijmen 21 februari 2024 07:01

Een nieuw wetsvoorstel in Japan kan de weg openen voor meer acceptatie en integratie van cryptocurrencies in het land. De nieuwe regelgeving, die belastingvoordelen en extra financiële hulp kan bieden, is bedoeld om investeringen in crypto te bevorderen en nieuwe bedrijven aan te moedigen om zich in het land te vestigen.

Belastingvoordeel en financiële hulp ter stimulans

Het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie heeft een wetsvoorstel ingediend dat de mogelijkheid creëert voor belastingvoordelen en extra financiële hulp. Deze hulp is bedoeld om nieuwe bedrijven te stimuleren om te starten en om investeringen in het land te bevorderen. Het bevorderen van deze initiatieven maakt deel uit van de bredere strategie van Japan om de toepassingen van cryptocurrency en blockchain technologie te bevorderen.

Hoewel het voorstel een belangrijke stap vormt in de versoepeling van de regelgeving rondom cryptocurrency in Japan, is de goedkeuring ervan nog niet zeker. Het Japanse parlement heeft tot 23 juni 2024 de tijd om over het wetsvoorstel te beslissen. Dit is anders dan in landen zoals de VS, waar niet aangenomen wetsvoorstellen automatisch vervallen aan het einde van een tweejarige periode.

Eerdere positieve stappen in crypto regelgeving

Dit wetsvoorstel volgt op een serie andere gunstige crypto regelingen die de Japanse overheid al heeft ingezet. Zo heeft Japan eind vorig jaar een cruciale belastinghervorming voorbereid die bedrijven die in cryptocurrency investeren ten goede komt. Ook introduceerde Japan in 2023 een nieuwe regelgeving die startups meer mogelijkheden biedt om financiering te verkrijgen via blockchain technologie.

Belastinghervorming om winst uit crypto te belasten

De belastinghervorming, die onderdeel is van het wetsvoorstel, richt zich op het belasten van alleen de winsten die worden gerealiseerd bij de verkoop van crypto. Dit is in lijn met hoe particuliere beleggers worden belast. Deze hervorming zou de fiscale last voor bedrijven verminderen en Japan aantrekkelijker maken voor crypto innovatie. Als alles soepel verloopt, kan het beleid mogelijk al vanaf april 2024 effectief zijn.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.