Is de cryptomarkt te enthousiast? Een deflatoire recessie ligt op de loer

PPieter 20 juli 2023 07:47

Terwijl investeerders optimistisch zijn over Bitcoin en andere risicovolle assets, wijzen macro-economische data mogelijk naar een deflatoire recessie. De Federal Reserve's strenge monetaire beleid en de dreigende renteverhoging zouden hieraan kunnen bijdragen.

Analisten bezorgd over Federal Reserve's beleid

Steeds meer analisten tonen hun bezorgdheid over het feit dat de Federal Reserve mogelijk de inflatie overschat en hierdoor te krachtig reageert. Deze zorgen worden versterkt door factoren zoals de omgekeerde rentecurve en het leenvolume, die beide indicaties geven dat een recessie binnen de lijn der verwachtingen ligt. Met de stijgende optimistische houding ten opzichte van Bitcoin en andere risicovolle assets, is het de vraag of we ons zorgen moeten maken.

Is de Federal Reserve te streng?

In een poging om de inflatie aan te pakken, heeft de Federal Reserve de rente in een tijdsbestek van slechts 15 maanden opgevoerd van 0,25 naar 5,25 procent. Er wordt zelfs een nieuwe renteverhoging van 0,25 procent verwacht. Ondanks deze maatregelen is er een duidelijke daling van de inflatie zichtbaar. Dit roept vragen op of het monetaire beleid van de Federal Reserve momenteel te streng zou kunnen zijn, een risico dat alleen maar groter wordt als je bedenkt dat renteverhogingen vaak een jaar of langer nodig hebben om hun volledige impact te laten zien.

Klopt de inflatie inschatting van de Federal Reserve?

Er zijn meerdere alternatieve bronnen, zoals Truflation en PennState, die aangeven dat de werkelijke inflatie mogelijk lager is dan de Federal Reserve momenteel inschat. Truflation baseert hun inflatiemetingen op miljoenen dagelijkse geüpdatete datapunten, en hun huidige CPI-inschatting is 2,14 procent. PennState daarentegen geeft op dit moment een CPI van -0,86 procent. Deze alternatieve bronnen roepen vragen op over de algehele noodzaak en impact van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve.

De huidige situatie wordt verder gecompliceerd door een aanzienlijke daling in de kredietverstrekking van banken. Dit kan niet los gezien worden van de recente renteverhogingen van de Federal Reserve en de terughoudende bankencrisis van maart 2023. Deze factoren dragen bij aan een klimaat waarin voorzichtigheid geboden is, vooral in het licht van de markt die buitengewoon optimistisch is over de nabije toekomst.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.