Invloed van een haperende Amerikaanse dienstensector op de Bitcoin

PPieter 4 augustus 2023 15:32

De Amerikaanse dienstensector vertoont tekenen van verslechtering, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor de Bitcoin koers. Terwijl sommige analisten beweren dat Amerika een recessie zal vermijden, moeten de effecten van de renteverhogingen door de Federal Reserve nog volledig gevoeld worden.

Amerikaanse dienstensector als economische barometer

De gezondheid van de Amerikaanse economie hangt nauw samen met de prestaties van de dienstensector. Recente data vertoont tekenen van verslechtering in deze sector, wat een mogelijke recessie zou kunnen signaleren. Dit kan op zijn beurt invloed hebben op de Bitcoin koers, aangezien de gezondheid van de economie en de waarde van cryptocurrencies vaak hand in hand gaan.

Dalende ISM Services PMI en mogelijk effect op Bitcoin

De ISM Services PMI, een belangrijke indicator voor de gezondheid van de Amerikaanse dienstensector, laat een daling zien van 53,9 in juni naar 52,7 in juli. Hoewel deze waarden nog steeds groei aangeven (een waarde boven 50 betekent groei), is de neerwaartse trend zorgwekkend en kan dit op termijn problemen opleveren voor de Bitcoin koers.

Veel analisten zijn van mening dat de Amerikaanse economie een recessie zal vermijden, voornamelijk door de recente BBP-groei van 2,4 procent en dalende inflatie. Een dergelijk scenario zou gunstig zijn voor de Bitcoin koers, aangezien een gezonde economie doorgaans positieve effecten heeft op de cryptocurrency markt.

Impact renteverhoging Federal Reserve nog onbekend

Ondanks enig optimisme, moet de volledige impact van de renteverhogingen door de Federal Reserve waarschijnlijk nog gevoeld worden. In de geschiedenis van de Amerikaanse centrale bank kwam het slechts eenmaal tot een recessie binnen 19 maanden na de eerste renteverhoging. We zijn momenteel slechts 16 maanden onderweg sinds de eerste renteverhoging in de huidige cyclus.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.