Grootschalige hack kost Crypto Casino miljoenen

TTijmen 5 september 2023 14:12

Crypto Casino Stake is het slachtoffer geworden van een exploit, waardoor er miljoenen aan tokens zijn verhuisd naar onbekende adressen. Het vermoeden is dat er in totaal $41 miljoen aan cryptocurrency is gestolen.

Stake doelwit van zakelijke exploit

Het lijkt erop dat Crypto Casino Stake het nieuwste slachtoffer is van een exploit. Een zekere ZackXBT, wiens identiteit onbekend is, ontdekte een aantal verdachte transacties van het casino. Bij nadere inspectie bleek dat er miljoenen aan tokens waren verplaatst naar onbekende adressen, wat de vermoedens van een hack sterkt.

Miljoenen aan crypto-assets verdwenen

Naar schatting is er maar liefst $41 miljoen aan crypto gestolen uit de wallets van het casino. Hiervan is ongeveer $15,7 miljoen afkomstig van het Ethereum netwerk. De resterende $25,6 miljoen is weggesluisd uit de netwerken van Binance Smart Chain en Polygon. Het is duidelijk dat de hackers zich niet beperkten tot één soort netwerk of token.

Grote financiële klap voor Stake

Stake, het online casino waar men cryptocurrencies kan inzetten, geniet de steun van grote beroemdheden zoals Drake. Het casino had in 2022 een respectabele omzet van $2,6 miljard. Door deze recente hack zal de omzet voor 2023 echter aanzienlijk lager uitvallen, mogelijk met enkele tientallen miljoenen.

Hackers zijn buitengewoon actief in de crypto industrie. Tot nu toe hebben hackers in 2023 een ongelofelijke $1 miljard weten te stelen. Dit illustreert nog maar eens de groeiende dreiging en de noodzaak tot verhoogde beveiligingsinspanningen in de cryptocurrency wereld.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.