Ex-BitMEX CEO stelt: 'Hogere rentes kunnen gunstig zijn voor bitcoin'

TTijmen 16 september 2023 12:02

Ondanks de zorgen van vele investeerders, stelt ex-BitMEX CEO Arthur Hayes dat hogere rentes positief kunnen zijn voor Bitcoin. Volgens hem, kunnen deze hogere rentes uiteindelijk investeerders ertoe aanzetten om meer risico's te nemen en in crypto te investeren.

Dalende inflatie en stijgende rentes

Inflatie is een punt van zorg geweest voor vele investeerders. Maar nu het begint te dalen en de rentes stijgen, lijkt het vertrouwen in centrale banken weer terug te keren. Echter, niet iedereen is hier blij mee. Voor Bitcoin-investeerders is dit minder positief nieuws geweest, aangezien ze de waarde van hun investeringen hebben zien dalen. Maar volgens ex-BitMEX CEO Arthur Hayes, zou deze stijging van de rente niet per se een negatief effect moeten hebben op Bitcoin.

Arthur Hayes, de voormalige CEO van BitMEX, heeft in een blogpost een interessante vergelijking gemaakt. Hij stelt dat fiat-valuta vergelijkbaar zijn met toiletpapier. Bovendien beweert hij dat hogere rentes eigenlijk geen nut hebben, aangezien deze snel hun weg vinden naar staatsobligaties. Dit betekent dat overheden meer geld moeten betalen aan investeerders, die de obligaties kopen omdat het dividend toeneemt.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft de afgelopen anderhalf jaar de rentes in een snel tempo opgevoerd. Dit heeft een negatief effect gehad op de koers van Bitcoin, die met ruim 40% is gedaald sinds de start van de renteverhogingen. Dit is een belangrijke overweging voor investeerders, die de waarde van hun investeringen hebben zien dalen.

Economische groei en de impact op crypto

Ondanks de recente renteverhogingen en de impact op Bitcoin, gelooft Hayes dat de economische groei in de Verenigde Staten nog steeds sterk is. Hij stelt dat dit gunstig kan zijn voor crypto, aangezien investeerders door deze economische groei mogelijk meer bereid kunnen zijn om risico's te nemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een toename van investeringen in crypto.

Voorwaarden voor positieve impact hogere rentes

Hayes' visie op de potentieel positieve invloed van hogere rentes op Bitcoin is echter niet zonder voorwaarden. Een positieve impact kan alleen worden gerealiseerd als de economie niet in een recessie terechtkomt, als de inflatie stabiel blijft of stijgt en als het Amerikaanse financiële systeem geen grotere problemen krijgt. Het is dus nog maar de vraag of deze omstandigheden zich zullen voordoen in de nabije toekomst.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.