De VS zet stappen om hun positie als 'cryptoleider' te beveiligen

TTijmen 9 december 2023 07:02

Met de unanieme goedkeuring van een pro-blockchain wetsvoorstel door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zet de VS stappen om zijn leidende positie in blockchaintechnologie te behouden. Het wetsvoorstel belast de Amerikaanse minister van Handel met de taak om het gebruik van blockchain te bevorderen.

Unanieme goedkeuring voor pro-blockchain wetsvoorstel

Het wetsvoorstel, dat unaniem is goedgekeurd, is bedoeld om de positie van de Verenigde Staten als leider in blockchaintechnologie te versterken. De Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, is belast met de taak om de toepassing van blockchaintechnologie in de VS te bevorderen. Het is haar persoonlijke missie om deze technologie zo snel mogelijk op grotere schaal te implementeren.

De 'Deploying American Blockchains Act of 2023', een onderdeel van House Regulation 6572, is op 5 december aangenomen met 46 stemmen. Het doel van deze specifieke wet is om het gebruik van blockchain in de VS te bevorderen. In het wetsvoorstel, dat uit 13 pagina’s bestaat, wordt de Amerikaanse minister van Handel opgedragen om de noodzakelijke en passende maatregelen te nemen om blockchaintechnologie in de VS te stimuleren.

Het initiatief om de positie van Amerika in de blockchain-industrie te versterken, is goed ontvangen door vooraanstaande figuren uit de sector. Kristin Smith, directeur van de Blockchain Association, en Cody Carbone, beleidsdirecteur bij de Kamer van Digitale Handel, prijzen de commissie voor het nemen van deze stap, die uiterst belangrijk is voor het behoud van de concurrentiepositie van de VS op het gebied van blockchainontwikkeling.

Lancering van het 'Blockchain Deployment' programma

Als onderdeel van het wetsvoorstel heeft de Amerikaanse overheid het 'Blockchain Deployment'-programma gelanceerd. Dit programma stelt overheidsinstanties in staat om de adoptie van blockchain te ondersteunen. Het programma onderzoekt het huidige gebruik van blockchain door overheidsinstanties en bereidt zich voor op de toekomstige acceptatie van deze technologie.

Het pro-blockchain wetsvoorstel wacht nog op volledige goedkeuring

Het pro-blockchain wetsvoorstel is een van de ongeveer 50 wetsvoorstellen die sinds 2022 in het Amerikaanse Congres circuleren. Ondanks de unanieme goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden, moet het voorstel nog door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd en uiteindelijk door de president van het land. Patrick McHenry, voorzitter van het Amerikaanse House Financial Services Committee, heeft echter zijn zorgen geuit over de ontwikkelingen van de VS in Web3, ondanks hun leidende positie op het gebied van blockchaintechnologie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.