Cryptowereld op scherp: mogelijke Bitcoin koersdaling in 2024

PPieter 21 november 2023 23:46

Volgens een recente studie van 3Fourteen Research kan de Bitcoin koers in 2024 een flinke duik nemen, gekoppeld aan een mogelijke recessie en de beleidskeuzes van de Amerikaanse centrale bank. De vraag blijft echter of de economie een harde of zachte landing krijgt.

Recessie in 2024 door Amerikaanse rentepolitiek

Een recente grafische weergave van 3Fourteen Research suggereert dat een agressieve rentecampagne van de Amerikaanse centrale bank een recessie kan veroorzaken vanaf de zomer van 2024. Dit scenario zou de markten kunnen doen dalen, waarbij hun laagste punten worden bereikt tussen juni en oktober 2024.

Mogelijke Bitcoin koersdaling in 2024

Als deze voorspellingen uitkomen, zou dit kunnen leiden tot aanzienlijke koersdalingen voor Bitcoin. De eerste renteverlaging zou rond maart 2024 plaatsvinden, maar in plaats van de verwachte verlichting, zou dit het begin kunnen zijn van de voorspelde recessie. Derhalve zouden investeerders zich kunnen voorbereiden op een turbulente periode voor de Bitcoin koers.

Hoewel er signalen zijn van een mogelijke recessie, blijven andere factoren, zoals de lancering van de Spot Bitcoin ETF, de volgende Bitcoin halving en de mogelijke positieve effecten van de renteverlagingen op de Bitcoin koers, de toekomst onzeker maken. Het blijft dan ook een open vraag of de Amerikaanse economie een harde of zachte landing zal krijgen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.