Crypto-branche wordt beperkt door strenge nieuwe wetgeving in het VK

TTijmen 2 september 2023 09:36

Het Verenigd Koninkrijk heeft strenge regelgeving ingevoerd voor crypto-bedrijven, met verplichte identiteitscontroles, antiwitwasmaatregelen en risicoanalyses. Deze regels, bedacht door de Financial Action Task Force (FATF), kunnen ook in de EU en Nederland worden geïmplementeerd, wat de crypto-sector aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

Travel Rule al van kracht in het VK

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft aangekondigd dat het vanaf 1 september voor crypto-bedrijven verplicht is om strenge identiteitscontroles en andere checks uit te voeren. Dit betekent dat het niet genoeg is om alleen een ID-bewijs te tonen; bedrijven moeten nu ook aangeven waarom een bepaalde transactie wordt uitgevoerd. Bovendien moeten bedrijven klanten dwingen om bepaalde gegevens te verstrekken als ze dat nog niet hebben gedaan, de zogenaamde 'Travel Rule'.

De nieuwe regels zijn niet helemaal door de Britse overheid bedacht, maar komen van de Financial Action Task Force (FATF). Dit instituut heeft regels opgesteld die verschillende overheden, waaronder die van de Europese Unie, overwegen om te implementeren. Ook de Nederlandse overheid overweegt deze regels in meerdere of mindere mate door te voeren.

Nederlandse experts vragen om stopzetting

Twee Nederlandse crypto-experts hebben onlangs een brief naar de Nederlandse overheid gestuurd met het verzoek om de procedure voor deze maatregelen stop te zetten. Zij stellen dat deze in strijd zijn met de mensenrechten. Daarnaast richten zij zich met een nieuwe lobbygroep op de bredere financiële privacy van alle inwoners van Europa.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.