Centrale banken, niet halvings, bepalen de koers van Bitcoin

PPieter 6 september 2023 13:34

Een nieuwe theorie suggereert dat de cycli van Bitcoin niet zijn verbonden aan de halvings, maar aan de wereldwijde geldhoeveelheid. Analisten geloven dat de koersen van Bitcoin worden beïnvloed door het beleid van centrale banken, die de groei van de geldhoeveelheid proberen te beperken.

Bitcoin cycli gekoppeld aan geldhoeveelheid

Pledditor, een bekende analist op Twitter, stelt een alternatieve theorie voor over de cycli van Bitcoin. In plaats van de algemeen geaccepteerde opvatting dat de vierjarige cycli van Bitcoin zijn gelinkt aan de halvings, suggereert Pledditor dat deze cycli in feite verbonden zijn aan de wereldwijde geldhoeveelheid, die ook een vierjarig patroon lijkt te volgen.

Correlatie tussen Bitcoin en geldhoeveelheid

In een reeks grafieken toont Pledditor de correlatie tussen de koers van Bitcoin en de wereldwijde geldhoeveelheid. Elke keer dat er een sterke toename in de wereldwijde geldhoeveelheid was, is te zien dat Bitcoin ook aanzienlijke stijgingen kende. Zo wordt ondersteund dat de koers van Bitcoin eerder verband houdt met de wereldwijde geldhoeveelheid dan met de halvings.

Bitcoin koers en beleid centrale banken

Als deze theorie juist is, dan zijn de schommelingen in de Bitcoin koers niet alleen afhankelijk van de halvings, maar ook van het beleid van de centrale banken. Die proberen op dit moment namelijk de groei van de geldhoeveelheid te beperken om de inflatie onder controle te houden. Wanneer centrale banken de 'geldprinters' weer volop laten draaien, zouden we volgens deze theorie een nieuwe bullrun kunnen verwachten.

Pledditor is niet de enige die deze theorie over de cycli van Bitcoin ondersteunt. Ook voormalig topbankier Raoul Pal heeft eerder gesuggereerd dat de groei van de wereldwijde geldhoeveelheid een grotere invloed heeft op de koersen van Bitcoin dan de halvings. Echter, deze kijk is niet universeel geaccepteerd in de cryptowereld en er zijn nog steeds vele analisten die geloven dat halvings een significante rol spelen.

Ondanks de nieuwe theorie, zijn er nog steeds veel stemmen in de cryptowereld die geloven dat de halvings een belangrijke rol spelen in de koers van Bitcoin. Een van hen is de populaire Bitcoin-auteur Vijay Boyapati. Hij stelt dat de halvings ervoor zorgen dat er minder 'financiële energie' nodig is om de marktkapitalisatie van Bitcoin op hetzelfde niveau te houden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.