Bitcoiners vieren Bitcoin Infinity Day: de confrontatie van schaarste en oneindige geldhoeveelheid

PPieter 21 augustus 2023 20:22

Op 21 augustus vieren Bitcoiners wereldwijd de Bitcoin Infinity Day. Deze dag belicht de tegenstelling tussen de maximale 21 miljoen bitcoins en de oneindige hoeveelheid fiatgeld. Initiatieven zoals het massaal kopen van 21.000 sats en verschillende kortingen bij Bitcoin bedrijven markeren deze bijzondere dag.

Ontstaan en betekenis van Infinity Day

Knut Svanholm is de bedenker van Infinity Day, een dag die de schaarste van Bitcoin benadrukt in contrast met het onbeperkte aanbod van fiatgeld. Op deze dag, 21 augustus, wordt de maximale hoeveelheid van 21 miljoen bitcoins gevierd. Het infinity-symbool, dat een gekantelde 8 voorstelt, past perfect bij de datum, 8-21.

Bitcoin versus fiatgeld: de oneindige koers

Infinity Day zet ook aan tot dieper nadenken over de waarde van Bitcoin versus fiatgeld. Wanneer je 'oneindig' deelt door 21 miljoen, lijkt het alsof de Bitcoin koers oneindig wordt. Dit contrast benadrukt de relatieve waardeloosheid van fiatgeld in vergelijking met de schaarse Bitcoin.

Om Infinity Day te vieren, ontstaan er allerlei initiatieven. Bitcoiners kopen bijvoorbeeld massaal 21.000 sats om de limiet van 21 miljoen te vieren. Veel Bitcoin-bedrijven geven ook 21% korting op hun producten en diensten, als eerbetoon aan deze speciale dag.

Svanholm's boek: de impact van een schaarse geldstandaard

Svanholm, de initiator van Infinity Day, heeft ook een boek geschreven met de titel 'Bitcoin: Alles gedeeld door 21 miljoen'. In dit boek onderzoekt hij de mogelijke impact van een schaarse geldstandaard op de wereld. Het behandelt diverse thema's, waaronder economie, speltheorie, wiskunde, alchemie en filosofie, en sluit af met de grootste paradigmaverschuiving in de samenleving: Bitcoin.

Een andere interessante bron om te bekijken op Infinity Day is de documentaire 'A Trip to Infinity'. Deze film onderzoekt het concept van 'oneindigheid' vanuit verschillende perspectieven. Het bekijken van deze documentaire kan een nieuw inzicht geven in hoe we Bitcoin, als ultieme tegenhanger van oneindig fiatgeld, kunnen zien.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.