Bitcoin weerstaat de sterke Amerikaanse dollar en stijgt 2%

PPieter 27 september 2023 17:27

Ondanks de sterke prestaties van de Amerikaanse dollar, is de koers van Bitcoin onverwacht met 2% omhoog geschoten. De vraag is nu of deze onverwachte positieve correlatie zal aanhouden, vooral gezien de moeilijke omstandigheden in de rest van de financiële markt.

Bitcoin stijgt ondanks sterke dollar

Opmerkelijk genoeg heeft de Bitcoin koers een sprong van 2% gemaakt tijdens de vroege Amerikaanse handelsuren, dit ondanks de sterke prestaties van de Amerikaanse dollar. Normaal gesproken zorgt een sterke dollar voor een daling van de Bitcoin koers, maar dit keer lijkt de Bitcoin de kracht van de dollar te negeren. Deze onverwachte positieve correlatie roept vragen op over de veerkracht van Bitcoin in het huidige financiële klimaat.

Zal Bitcoin's positieve momentum voortzetten?

De belangrijkste vraag die nu opkomt is of Bitcoin in staat zal zijn om dit positieve momentum voort te zetten. De afgelopen maanden heeft het deze momentum niet weten vast te houden, maar in de huidige markt is het mogelijk dat een kleine verandering een grote impact kan hebben. Hopelijk kunnen we een dergelijk positief moment voor Bitcoin zien, want dit zou een aanzienlijke boost voor het sentiment kunnen zijn.

Moeilijkheden voor rest van de financiële markt

Terwijl Bitcoin een opmerkelijk succes laat zien, heeft de rest van de financiële markt het moeilijk. Dit geldt met name voor risicovolle assets zoals de Nasdaq 100 en S&P 500. De Nasdaq is in de afgelopen vijf dagen zelfs 4,46% van zijn koerswaarde kwijtgeraakt. Onder deze omstandigheden is het nog indrukwekkender dat Bitcoin heeft kunnen stijgen.

Het huidige macro-economische klimaat vormt een uitdaging voor Bitcoin. Met hoge inflatiecijfers in de gehele Westerse wereld en centrale banken die waarschijnlijk de rentes op dit verhoogde niveau zullen houden, is de situatie voor Bitcoin verre van ideaal. Tenzij er een recessie optreedt, in welk geval de rentes waarschijnlijk zullen dalen. Maar een recessie zou ook kunnen leiden tot koersdalingen bij risicovolle assets, waaronder mogelijk ook Bitcoin.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.