Bitcoin miners actief in verkoop, maar behouden bullish standpunt

PPieter 20 juli 2023 11:16

Bitcoin miners lijken een gelaagde aanpak te hebben, waarbij ze enerzijds BTC verkopen, maar anderzijds hun investeringen in nieuwe mining apparatuur verhogen. Dit wijst op een evenwichtige strategie van risicobeheer en toekomstige groei.

BTC naar exchanges als risicobeperking

Recent is er een trend waargenomen waarbij miners hun bitcoin (BTC) naar crypto exchanges sturen. Dit is een deel van hun strategie om hun risico's te beheren. Het bedrag aan BTC dat naar de beurzen werd verzonden, bereikte een recordniveau van $128 miljoen. De mining pool Poolin had hierin het grootste aandeel. Hoewel dit op het eerste gezicht negatief kan lijken, toont een rapport van de beurs Bitfinex aan dat dit een vorm van hedging is. Door een significant deel van hun mining-inkomsten te verzilveren, beschermen mijnbouwbedrijven zichzelf tegen mogelijke toekomstige prijsdalingen.

Groeiende investeringen in mining apparatuur

In contrast met de verkoop van bitcoins, zien we dat miners steeds meer investeren in nieuwe mining apparatuur. Dit is een positief signaal en ondersteunt het groeiende vertrouwen in de langetermijnwaarde van bitcoin. Deze trend wordt bevestigd door de mining difficulty waarde die nieuwe records blijft verbreken en nu op 53,91 biljoen eenheden staat. Over het algemeen geeft een toenemende mining difficulty waarde aan dat het netwerk veiliger en stabieler wordt, wat positief is voor het sentiment onder miners.

Voorspellingen wijzen op een mogelijke stijging van de mining difficulty met 7,5%, wat problemen zou kunnen veroorzaken. Met de aanstaande halvering van de beloning en toenemende financiële druk op miners, kan er in de toekomst een aanzienlijke aanpassing van de difficulty niveaus plaatsvinden. Dit zou een verandering in de huidige strategie van miners kunnen betekenen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.