Bitcoin koers zou Wall Street-crash van 1930 kunnen nabootsen

TTijmen 20 augustus 2023 09:02

Analist Mike McGlone van Bloomberg voorziet dat de Bitcoin koers een trend zou kunnen volgen die gelijkaardig is aan de Wall Street-crash van 1930. De huidige stijging van de rentes op Amerikaanse staatsobligaties kan deze trend mogelijk bewerkstelligen.

Bitcoin koers en de Wall Street-crash van 1930

De huidige trend van de Bitcoin koers is een onderwerp van intense discussie onder analisten en investeerders. Ondanks de recente crash lijkt de koers nog steeds stabiel. Echter, analist Mike McGlone van Bloomberg voorspelt dat dit binnenkort kan veranderen. Hij ziet een mogelijke gelijkenis met de Wall Street-crash van 1930. De sleutel tot deze voorspelling ligt in de stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties, die volgens hem interessant zijn voor investeerders.

Volgens McGlone zijn de staatsobligaties momenteel een koopje voor investeerders. De rentes op deze obligaties zijn gestegen sinds ze een dieptepunt bereikten tijdens de coronapandemie. Deze stijging werd veroorzaakt door het verhogen van de beleidsrente door de Federal Reserve, waardoor de waarde van de obligaties zelf is gedaald. Met andere woorden, de rentes en de waarde van de obligaties zijn negatief gecorreleerd. Deze situatie zou genoeg kunnen zijn om de interesse van investeerders weer aan te wakkeren.

McGlone merkt op dat de rente op Amerikaanse Treasury bills momenteel bijna 5% bedraagt. Hij stelt dat een gegarandeerd rendement van 10% in twee jaar alles zou kunnen veranderen. De laatste keer dat een dergelijke situatie zich voordeed, was net voor de financiële crisis van 2008 en de oprichting van Bitcoin. Daaruit leidt hij af dat de stijgende rentes negatieve gevolgen kunnen hebben voor risicovolle investeringen, zoals Bitcoin.

Vergelijking met de aandelenmarkt in 1930

Volgens McGlone kunnen de huidige bewegingen van de Bitcoin koers vergeleken worden met die van de Amerikaanse aandelenmarkt in 1930, toen de waarde bijna halveerde. De beruchte Wall Street-crash van 1929 werd gevolgd door de 'Great Depression'. Hoewel hij geen directe voorspelling doet over de Bitcoin koers, waarschuwt hij wel dat de rentes sinds het ontstaan van Bitcoin niet meer zo hoog zijn geweest, wat een nadelig effect kan hebben op risicovolle investeringen.

Stijgende rentes en de aantrekkelijkheid van Bitcoin

McGlone benadrukt dat crypto is ontstaan in een tijd van extreem lage rentes. Onder die omstandigheden zag hij Bitcoin als een aantrekkelijke 'digitale versie van goud'. Nu de rentes zijn gestegen, zou dit beeld volgens hem niet meer kloppen. McGlone heeft eerder aangegeven dat de inflatie kan omslaan in deflatie en dat er mogelijk een recessie aan komt, wat de aantrekkelijkheid van risicovolle investeringen zoals Bitcoin verder zou kunnen verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.