Bedrijven strijden om de eerste spot Bitcoin ETF goedkeuring van de SEC

PPieter 21 juli 2023 10:47

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanvragen voor de goedkeuring van spot Bitcoin ETF's ontvangen van zes bedrijven, waaronder BlackRock. De beslissing kan de weg vrijmaken voor de allereerste spot Bitcoin ETF in de VS.

Goedkeuringsproces voor Bitcoin ETF's

De strijd voor de goedkeuring van de eerste spot Bitcoin ETF is op dit moment in volle gang. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanvragen ontvangen van zes bedrijven, waaronder BlackRock. Dit heeft een golf van optimisme veroorzaakt in de cryptomarkt, met als gevolg dat andere spelers ook hun aanvragen hebben ingediend. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang naar de allereerste spot Bitcoin ETF in de VS.

Publieke inspraak in Bitcoin ETF voorstellen

De SEC heeft onlangs documenten openbaar gemaakt waarin ze het publiek uitnodigen om hun mening te geven over de voorgestelde Bitcoin ETF's. In deze documenten wordt gevraagd naar de mogelijke impact van deze ETF's op de markt en andere relevante aspecten. Het publiek heeft een periode van 21 dagen om commentaar te leveren, waarna de SEC de voorstellen zal beoordelen en aanvullende informatie kan opvragen voorafgaand aan het nemen van een definitieve beslissing.

Het is belangrijk om op te merken dat, hoewel Bitcoin futures ETF's in 2021 op de markt zijn gekomen, de SEC in het verleden verschillende aanvragen voor spot Bitcoin ETF's heeft afgewezen. De reden hiervoor was dat ze niet voldeden aan de normen voor fraudebestrijding en beleggersbescherming. Ondanks deze eerdere afwijzingen, heeft de interesse van een geloofwaardig en groot bedrijf zoals BlackRock in een spot Bitcoin ETF de hoop versterkt dat de SEC deze categorie ETF's zal goedkeuren.

BlackRock en Coinbase samenwerking

BlackRock, dat op 15 juni voor het eerst een aanvraag heeft ingediend voor een spot Bitcoin ETF, heeft de aanvraag opnieuw ingediend om een surveillance-sharing overeenkomst met de crypto-beurs Coinbase Global op te nemen. Dit onderstreept het belang van een goede samenwerking tussen traditionele financiële instellingen en crypto-beurzen om de nodige transparantie en veiligheid te waarborgen in het licht van de toenemende regelgevende druk.

Ondertussen blijft BTC-USD, de grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, een indrukwekkende groei vertonen. Dit jaar alleen al is de waarde van de munt met meer dan 83% gestegen. Deze prestatie bevestigt de toenemende acceptatie van cryptocurrencies en mogelijk een grotere bereidheid van toezichthouders om de introductie van innovatieve producten zoals spot Bitcoin ETF's te overwegen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.