Analyseplatform Santiment voorziet een mogelijke Bitcoin stijging

PPieter 29 juli 2023 20:47

Crypto-analyseplatform Santiment interpreteert recente statistieken en sociale media discussies als positieve signalen voor een mogelijke stijging van de Bitcoin koers. Het bedrijf legt uit dat de 'sociale dominantie' van Bitcoin en de daling van het Bitcoin-aanbod op beurzen gunstige indicatoren zijn.

Bitcoin domineert sociale media discussies

Na de recente renteverhoging van 0,25% door het Federal Open Market Committee (FOMC), domineert Bitcoin volgens Santiment de discussies op sociale media ten koste van andere cryptocurrencies. Dit gedrag wordt door het analyseplatform geïnterpreteerd als 'angst', wat volgens hen een indicator kan zijn voor een mogelijke prijsstijging van Bitcoin in de nabije toekomst.

De 'sociale dominantie' van Bitcoin, zoals Santiment dit fenomeen noemt, duidt op 'angst' onder investeerders. Interessant genoeg interpreteert Santiment deze angst niet als een negatieve indicatie, maar als een potentieel voorteken van een prijsstijging. Dit komt omdat angst kan leiden tot verhoogde activiteit en volatiliteit, wat op zijn beurt weer een opwaartse prijsbeweging kan veroorzaken.

Daling van het Bitcoin-aanbod op beurzen

Een andere positieve indicator die door Santiment wordt benadrukt, is de daling van het Bitcoin-aanbod op beurzen. Dit is volgens hen gedaald tot een dieptepunt in 55 maanden. Een lager aanbod kan duiden op een verminderde verkoopdruk, wat op zijn beurt weer gunstig is voor de prijs. Dit is met name relevant voor Bitcoin, die de nummer één positie inneemt op basis van marktkapitalisatie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.