Amerikaanse GAO roept op tot gecoördineerde regulering van cryptomarkt

PPieter 25 juli 2023 20:46

Het Government Accountability Office (GAO) van de Verenigde Staten spoort financiële toezichthouders aan om nauwer samen te werken voor de regulering van de cryptomarkt. Dit om het 'juridische gat' in de cryptowereld aan te pakken en gezamenlijk risico's te identificeren en gepaste maatregelen te nemen.

GAO roept op tot nauwere samenwerking

Het Government Accountability Office (GAO) doet een oproep aan toezichthouders om nauwer samen te werken bij de regulering van de cryptomarkt. Volgens het GAO is er een 'juridisch gat' voor cryptocurrencies en roept zij alle toezichthouders op om gezamenlijk deze situatie aan te pakken. Het GAO benadrukt de noodzaak van een formeel coördinatiemechanisme om de risico's die verbonden zijn aan cryptocurrencies en blockchain aan te pakken.

In het rapport van het GAO wordt ook benadrukt dat de afwezigheid van tussenpersonen aanleiding geeft tot zorgen over de regelgeving omtrent consumentenbescherming. Dit suggereert dat de huidige benadering van de cryptomarkt door toezichthouders wellicht te geïsoleerd is, zonder voldoende coördinatie tussen verschillende toezichthoudende instanties.

Oproep tot formeel coördinatiemechanisme

Het GAO noemt specifiek verschillende Amerikaanse financiële toezichthouders, waaronder de Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Federal Reserve SystemNational Credit Union Administration (NCUA), Office of the Currency Supervisory (OCC), en de Securities and Exchange Commission (SEC). Het GAO stelt voor dat al deze organisaties samen een formeel coördinatiemechanisme opzetten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.